Inimesed

Eesti Viipekeele Seltsi juures tegutsevad asjatundjad ja vabatahtlikud ning meil on kolmeliikmeline juhatus. 

Juhatus

Maret Õun
Juhatuse liige (kultuuritegevus)

on omandanud hariduse kuulmispuudega laste õpetaja erialal Tallinna Pedagoogilises Seminaris. Töötab Tallinna Heleni Koolis õpetajana ja õpetab eesti viipekeelt eri asutustes. Korraldab seltsi üritusi. 

https://www.facebook.com/maret.oun.1maret@viipekeel.ee
Jari Pärgma
Juhatuse liige (turundus ja kommunikatsioon)

on omandanud magistrikraadi keeleteaduse erialal Tartu Ülikoolis. Töötab eesti viipekeele koolitajana ja viipekeeletõlgina. Tegeleb seltsi turundamisega. 

https://www.facebook.com/jari.pargmahttps://twitter.com/jaripargmajari@viipekeel.ee
Anna Püss
juhatuse liige

Spetsialistid

Marja-Liisa Landar
Koordinaator

koordineerib Eesti Viipekeele Seltsi tegevust. 

On omandanud bakalaureusehariduse kehakultuuri erialal Tallinna Ülikoolis. Töötab Eesti Rahvusringhäälingu viipekeelsete uudiste toimetajana-ankurina. Varasemalt on Marja-Liisa tegutsenud organisatsioonides, kus juhitakse ja korraldatakse projektipõhiseid tegevusi, nagu inimõiguste kaitsmine, koolituste korraldamine, eesti viipekeele õpetamine-tõlkimine. Seltsis vastutab Marja-Liisa kommunikatsiooni ja organisatsiooni juhtimise eest.

https://www.facebook.com/liisa.landarhttps://www.instagram.com/liisalandar/koordinaator@viipekeel.ee
Liga Õun
Sotsiaalmeedia haldaja

tegeleb sotsiaalmeedia postitustega. 

On omandanud keskhariduse Rigas Raina 8.vakara (mainu) vidusskola asutuses Riias, Lätis. Töötab Tallinna Heleni koolis abiõpetajana-kasvatajana ning õpetab eesti viipekeelt algajatest huvilistele.  Liga kogemused sotsiaalmeedia haldamisega on alguse saanud tema enda jagatud postitustest, mida peetakse blogiks - läbi selle saavad inimesed infot eesti viipekeeles. Seltsis vastutab Liga loominguliste ja harivate sotsiaalmeedia postituste eest.

https://www.facebook.com/lily.oun.923https://www.instagram.com/mummylily13/
Merlin Püss
Sotsiaalmeedia sisulooja

tegeleb sotsiaalmeedia sisuloomisega.

Omandab hetkel eripedagoogika eriala Tartu Ülikoolis. Töötab Tallinna Heleni Koolis õpetajana-eripedagoogina. Varasemad töökogemused organisatsioonides Eestis ja üle-Euroopa on õpetanud Merlinit järgima sisemist huvi - huvi keelepädevuse ja tekstiloome vastu, mida toetavad ülikoolist saadud teadmised. Seltsis vastutab Merlin korrektsete ja silmiavardavate tekstide koostamise eest.

https://www.facebook.com/merlin.puesshttps://www.instagram.com/mer_linnn/
Kairit Olenko
Raamatupidaja

On omandanud rakenduskõrghariduse IT-süsteemide administeerimise erialal. Seltsis vastutab organisatsiooni raamatupidamise eest.

https://www.facebook.com/olenkoraamatupidamine@viipekeel.ee
Kätriin Pruul
Nõuandja

On omandanud bakalaureusehariduse õigusteaduse erialal, õpib magistriõppes kirjalikku tõlget ja töötab kirjaliku tõlkijana. Annab nõu õigusküsimustes.

https://www.facebook.com/katriin.pruul/

Ootame inimesi, kellel on mingi erialane pädevus ja kes soovivad meile abiks olla. Alammenüüst „Praktika ja töövõimalused” leiab teavet teemal, kuidas seltsi töös osaleda. Oleme alati avatud uutele inimestele ja koostööle. Meiega saab ühendust meili teel.