Inimesed

Eesti Viipekeele Seltsi juures tegutsevad asjatundjad ja vabatahtlikud ning meil on kolmeliikmeline juhatus. 

Juhatus

Maret Õun
Juhatuse liige (kultuuritegevus)

on omandanud hariduse kuulmispuudega laste õpetaja erialal Tallinna Pedagoogilises Seminaris. Töötab Tallinna Heleni Koolis õpetajana ja õpetab eesti viipekeelt eri asutustes. Korraldab seltsi üritusi. 

https://www.facebook.com/maret.oun.1maret@viipekeel.ee
Keiti Huik
Juhatuse liige (kommunikatsioon)

on omandanud rakenduskõrghariduse eesti viipekeele tõlgi erialal Tartu Ülikoolis. Töötab viipekeeletõlgina. Suhtleb seltsi liikmete ja koostööpartneritega.

 

https://www.facebook.com/k3ssuhttps://twitter.com/KessuH1keiti@viipekeel.ee
Jari Pärgma
Juhatuse liige (turundus)

on omandanud magistrikraadi keeleteaduse erialal Tartu Ülikoolis. Töötab eesti viipekeele koolitajana ja viipekeeletõlgina. Tegeleb seltsi turundamisega. 

https://www.facebook.com/jari.pargmahttps://twitter.com/jaripargmajari@viipekeel.ee

Spetsialistid

Marin Lehesalu
Sotsiaalmeedia haldaja (Facebook, Twitter)

Tegeleb Twitteri ja Facebooki postitustega.

https://www.facebook.com/marin.lehesalu
Merily Aun
TikToki haldaja

Tegeleb TikToki postitustega.

Kairit Olenko
Raamatupidaja

On omandanud rakenduskõrghariduse IT-süsteemide administeerimise erialal, tegeleb Eesti Viipekeele Seltsi raamatupidamisega. 

https://www.facebook.com/olenkoraamatupidamine@viipekeel.ee
Kätriin Pruul
Nõuandja

On omandanud bakalaureusehariduse õigusteaduse erialal, õpib magistriõppes kirjalikku tõlget ja töötab kirjaliku tõlkijana. Annab nõu õigusküsimustes.

https://www.facebook.com/katriin.pruul/

Ootame inimesi, kellel on mingi erialane pädevus ja kes soovivad meile abiks olla. Alammenüüdest „Praktika ja töövõimalused” ja „Vabatahtliku töö võimalused” leiab teavet teemal, kuidas seltsi töös osaleda. Oleme alati avatud uutele inimestele ja koostööle. Meiega saab ühendust meili teel.