Inimesed

Eesti Viipekeele Seltsi juures tegutsevad asjatundjad ja vabatahtlikud ning meil on kolmeliikmeline juhatus. 

Juhatus

Maret Õun
Juhatuse liige (kultuuritegevus)

on omandanud hariduse kuulmispuudega laste õpetaja erialal Tallinna Pedagoogilises Seminaris. Töötab Tallinna Heleni Koolis õpetajana ja õpetab eesti viipekeelt eri asutustes. Korraldab seltsi üritusi. 

https://www.facebook.com/maret.oun.1maret@viipekeel.ee
Jari Pärgma
Juhatuse liige (turundus ja kommunikatsioon)

on omandanud magistrikraadi keeleteaduse erialal Tartu Ülikoolis. Töötab eesti viipekeele koolitajana ja viipekeeletõlgina. Tegeleb seltsi turundamisega. 

https://www.facebook.com/jari.pargmahttps://twitter.com/jaripargmajari@viipekeel.ee
Keiti Huik
Juhatuse liige

on omandanud rakenduskõrghariduse eesti viipekeele tõlgi erialal Tartu Ülikoolis. Töötab viipekeeletõlgina. Suhtleb seltsi liikmete ja koostööpartneritega.

 

https://www.facebook.com/k3ssuhttps://twitter.com/KessuH1keiti@viipekeel.ee

Spetsialistid

Marja-Liisa Landar
Koordinaator

koordineerib Eesti Viipekeele Seltsi tegevust.

https://www.facebook.com/marin.lehesalu
Liga Õun
Sotsiaalmeedia haldaja

Tegeleb sotsiaalmeedia postitustega.

https://www.facebook.com/marin.lehesalu
Merlin Püss
Sotsiaalmeedia sisulooja

Tegeleb sotsiaalmeedia sisuloomisega. 

https://www.facebook.com/marin.lehesalu
Kairit Olenko
Raamatupidaja

On omandanud rakenduskõrghariduse IT-süsteemide administeerimise erialal, tegeleb Eesti Viipekeele Seltsi raamatupidamisega. 

https://www.facebook.com/olenkoraamatupidamine@viipekeel.ee
Kätriin Pruul
Nõuandja

On omandanud bakalaureusehariduse õigusteaduse erialal, õpib magistriõppes kirjalikku tõlget ja töötab kirjaliku tõlkijana. Annab nõu õigusküsimustes.

https://www.facebook.com/katriin.pruul/

Ootame inimesi, kellel on mingi erialane pädevus ja kes soovivad meile abiks olla. Alammenüüdest „Praktika ja töövõimalused” ja „Vabatahtliku töö võimalused” leiab teavet teemal, kuidas seltsi töös osaleda. Oleme alati avatud uutele inimestele ja koostööle. Meiega saab ühendust meili teel.