Toeta

Kogume annetusi:

1) lapsevanemate jaoks, kes soovivad osaleda eesti viipekeele kursustel;

2) isikute jaoks, kes uurivad eesti viipekeelt ja vajavad rahalist toetust uurimuse läbiviimiseks;

3) Eesti Viipekeele Seltsi tegevusega seotud kulude katteks.

Toetusmeetmed avame 2022. aastal ja siis anname teada, kui suurt rahalist tuge saame pakkuda. Summa suurus sõltub sellest, kui palju annetusi kogume 2021. aastal.

Järgime annetuste kogumise hea tava põhimõtteid.

Väljade täitmine ei ole kohustuslik. Kasutame andmeid toetajate tänamiseks.Või annetage PayPal’iga: