Uurimused

Eesti viipekeelest

Miljan, Merilin (2001) Adjectival modification in Estonian and Estonian Sign Language (Adjektiivide vormid eesti viipekeeles ja eesti keeles, inglise keeles)

Laiapea, Vahur jt. (2002) Eesti viipekeele seisundikirjeldus (eesti keeles)

Paales, Liina (2002) Isiku- ja kohanimed Eesti kurtide märgipärimuses (eesti keeles)

Miljan, Merilin (2003) Numbriviiped eesti viipekeeles (eesti keeles)

Toom, Regina jt. (2005) Eesti viipekeele õpetamisest ja õppimisest

Trükmann, Monika (2006) Ajasuhete väljendamine eesti viipekeeles (eesti keeles)

Laiapea, Vahur (2006) Tähendusi viipekeelest (eesti keeles)

Hollman, Liivi (2006) Eesti kurtide kogukonnast ja eesti viipekeelest (eesti keeles)

Toom, Regina jt. (2006) Eesti viipekeele transkriptsioonist (eesti keeles)

Paales, Liina (2008) Kohamärkide süsteem eesti viipekeeles (eesti keeles)

Hollman, Liivi (2008) Eesti viipekeele värvinimedest: miks must on must ja valge valge? (eesti keeles)

Paabo, Regina jt. (2009) Rules for Estonian Sign Language transcription (Eesti viipekeele transkriptsiooni reeglid, inglise keeles)

Hollman, Liivi (2010) Basic colors terms in Estonian Sign Language (Põhivärvide terminoloogia eesti viipekeeles, inglise keeles)

Paabo, Regina (2012) Eesti viipekeel ja selle loome (eesti keeles)

Hein, Kadri (2013) Quantitative and qualitative aspects of switching between Estonian Sign Language and spoken Estonian (Eesti viipekeele ja eesti keele vahelise koodivahetuse kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed aspektid, inglise keeles)

Lilleväli, Laura (2014) La lengua de signos española: una comparación con la lengua española y la lengua de signos estonia (Viipekeelte võrdlus: eesti viipekeel ja hispaania viipekeel, hispaania keeles)

Rang, Hendrick (2014) Eesti viipekeele kasutamise õiguse tagamine Eestis (eesti keeles)

Praats, Sandra (2014) Viipekeele piltsõnastik pagaritöö eriala õpilastele (eesti keeles)

Hein, Kadri (2014) Switching between Estonian Sign Language and spoken Estonian in a school environment (Koodivahetus eesti viipekeele ja eesti keele vahel koolikeskkonnas, inglise keeles)

Lember, Ann (2016) Eesti viipekeele õpiprogramm (eesti keeles)

Pärgma, Jari (2020) Küsimuse ja küsilause moodustamine eesti viipekeeles (eesti keeles)

Vandler, Angelika (2020) Bimodaalse kakskeelsusega koolieelikute keelelised oskused (eesti keeles)

Janson, Liina (2021) Eesti viipekeele maitsenimetused (eesti keeles)

Huik, Keiti (2021) Bimodaalne kakskeelsus Eestis: kurtide vanemate kuuljate laste keelekasutus täiskasvanueas (eesti keeles)

Teistest viipekeeltest

Alliksaar, Rauno (2014) Benediktlaste kloostriviipekeelest anglosaksi indicia monasterialia näitel (eesti keeles)

Alliksaar, Rauno (2020) De signis Loquendi: Benediktlaste kloostriviipekeelest kolme leksioni põhjal (eesti keeles)

Kui lisaks ülaltoodutele on veel teadustöid/artikleid eesti viipekeelest või eestikeelseid teadustöid/artikleid teistest viipekeeltest, võib meile sellest teada anda.

Viimati uuendatud 07.06.2021